THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 89
Số lượt truy cập: 4061283
QUANG CÁO


                                                                
                          KẾ HOẠCH TUẦN
     

Tuần 01

Từ  17 đến 22 tháng 8 năm 2015

Tuần 21

              Từ 04 đến 09/01 năm 2016

Tuần 02

Từ 24 đến  29 thang 8 năm 2015

Tuần 22

Từ 11 đến 16/1 năm 2016

Tuần 03

Từ 31.8 đến 05.9 năm 2015

Tuần 23

Từ  18 đến 23/1 năm 2016

Tuần 04

Từ 7 đến 12 tháng 9 năm 2015

Tuần 24

Từ  25 đến 31/1 năm 2016

Tuần 05

Từ 14 đến 19 tháng 9 năm 2015

Tuần 25

Từ 01 đến 06/2 năm 2016

Tuần 06

Từ  21 đến 26 tháng 9 năm 2015

Tuần 26

Từ  15 đến 20/2 năm 2016

Tuần 07

Từ 28 tháng 9 đến 03 tháng 10 năm 2015

Tuần 27

Từ 22 đến 27/2 năm 2016

Tuần 08

Từ 05 đến 10 tháng 10 năm 2015

Tuần 28

Từ 29/2 đến 05/3 năm 2016

Tuần 09

Từ  12 đến 17 tháng 10 năm 2015

Tuần 29

Từ  7 đến 12/3 năm 2016

Tuần 10

Từ  19 đến 24 tháng 10 năm 2015

Tuần 30

Từ  14 đến 19/3 năm 2016

Tuần 11

Từ 26 đến 31 tháng 10 năm 2015

Tuần 31

Từ 21 đến 26/3 năm 2016

Tuần 12

Từ  1 đến 6 tháng 11 năm 2015

Tuần 32

Từ 28/3 đến 02/4 năm 2016

Tuần 13

Từ 9 đến 14 tháng 11 năm 2015

Tuần 33

Từ  4 đến  9/4 năm 2016

Tuần 14

  Từ  16 đến  21 tháng 11 năm 2015

Tuần 34

Từ 11 đến 16/4 năm 2016

Tuần 15

Từ 23 đến 28 năm 2015

Tuần 35

Từ  18 đến 23/4 năm 2016

Tuần 16

Từ 30 tháng 11 đến 05 tháng 12 năm 2015

Tuần 36

Từ 25 đến 30/4năm 2016

Tuần 17

Từ 7 đến 12/12 năm 2015

Tuần 37

Từ 2 đến 7/5 năm 2016

Tuần 18

Từ 14 đến 19/12 năm 2015

Tuần 38

Từ        đến        năm 2016

Tuần 19

Từ 21 đến 26/12 năm 2015

Tuần 39

Từ        đến        năm 2016

Tuần 20

  Từ  28/12/2015 đến 2/1 năm 2016

Tuần 40

Từ        đến        năm 2016

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Chí Dũng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS MỸ THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882977 * Email: thcsmythuy@lethuy.edu.vn