THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 4477947
QUANG CÁO
[1] 2 3 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_217_KH_to_chuc_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6-7
CV_144_xay_dung_tai_lieu_on_thi_TS_vao_lop_10_THPT_mon_TA
CV_187danh_gia_tap_huan_va_trien_khai_mot_so_hoat_đong_chuyen_mon_cap_THCS
CV_186_xay_dung_va_khai_thac_ngan_hang_de_thi_cap_THCS
CV_154_KH_to_chuc_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_8
QUYET_DINH_TL_BCD_PHONG_CHONG_LUT_BAO_2018-2019
KẾ_HOẠCH_CHỈ_ĐẠO_PHÒNG_CHỐNG_LỤT_BÃO_2018-2019
QD thanh lap BCD THTT-HSTC
CV_61_YS_CV_trien_khai_cuoc_thi_Giao_thong_hoc_duong
CV_53_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_chuyen_mon_cap_THCS
QD_thanh_lap_kiem_tra_cong_tac_doi_v_GM_hop_doan_kiem_tra
CV_33_HD_to_chuc_HKPD_cap_cum_nam_hoc_2018_-_2019
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_8_nam_hoc_2018-2019
CV_32_HD_on_tap_chuan_bi_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
QD_26_thanh_lap_hoi_dong_cham_bai_kiem_tra_kop_9_HKI (1)
QD_ban_hanh_chuan_muc_danh_gia_thi_dua_cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_09_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_bao_luc_tre_em
CV_12_phat_dong_mua_tam_tre_nhan_dao
CV_10_tang_cuong_cong_tac_bao_dam_TTATGT_trong_dip_le_tet
CV_12_phat_dong_mua_tam_tre_nhan_dao
KH_35_kiem_tra_chuyen_decong_tac_doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_02_Huong_dan_thuc_hien_cong_tac_tu_van_tam_ly_HSPT
TB_1246_ket_qua_danh_gia_xep_loai_chuan_Hieu_truong_nam_hc_2017-2018 (1)
NQ_40_quy_dinh_mot_so_loai_phi_le_phi_tren_dia_ban_tinh
CD_THCS_My_Thuy_-_Bao_cao_dai_hoi_2018_2023
Nội_quy_đại_hộ_2018_2023
Đề_án_nhân_sự_BCH_2018_2023
CHUONG_TRINH_DAI_HOI_CONG_DOAN_2018_2023
CV_1238_tang_cuong_cong_tac_ve_sinh_moi_truong[1] 2 3 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Chí Dũng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS MỸ THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882977 * Email: thcsmythuy@lethuy.edu.vn