GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 64
Số lượt truy cập: 11720651
QUẢNG CÁO
4. Công khai tài chính năm học 2012-2013 9/20/2013 8:52:53 AM

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

Năm 2012 (Tính đến 31/12/2012)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3 và đơn vị dự toán trực tiếp

 sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

 

Số TT

Chi tiêu

Số liệu báo cáo

 quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Dự toán thu

 2.576.448.802

 2.576.448.802

I

Tổng chi theo dự toán giao

2.106.004.599

2.106.004.599

1

Trong đó gồm dự toán năm 2012 giao là

2.198.745.300

2.198.745.300

 2

Kinh phí tự chủ năm 2011 chuyển sang

377.703.792

377.703.792

Kinh phí đã sử dụng đến 31/01năm sau

2.106.004.599

2.106.004.599

Số dư tại thời điểm 31/01được chuyển sang năm sau

470.444.203

470.444.203

 

 + Mua sắm thiết bị Tin học, Xuồng nhôm, tủ thiết bị

117.000.000

117.000.000

 

 + Kinh phí cấp bù Học phí

19.785.000

19.785.000

 

+ Kinh phí Bồi dưỡng HSG cụm

33.000.000

33.000.000

 

Kinh phí tiết kiệm 10% kiềm chế lạm phát

 

 

5

Số thực rút tại kho bạc

2.106.004.599

2.106.004.599

6

Dự toán còn lại

470.444.203

470.444.203

7

Tổng kinh phí sử dụng năm 2012

2.106.004.599

2.106.004.599

II

Thu sự nghiệp,thu khác

 

 

 

1. Thu học phí 

55.837.000

55.837.000

 

2. Thu tiền học nghề tin học

7.380.000

7.380.000

 

3. Thu ôn luyện, học thêm

61.912.000

61.912.000

 

4. Thu phí xe đạp

6.048.000

6.048.000

 

5. Thu Nước sạch (2012- 2013)

12.320.000

12.320.000

 

 6. Thu nước uống(2012- 2013)

29.260.000

29.260.000

 

7. Thu thẻ bạn đọc(2012- 2013)

6.180.000

6.180.000

 

8. Thu giấy kiểm tra(2012- 2013)

15.400.000

15.400.000

 

9.Thu tiền quỹ đội(2012- 2013)

6.160.000

6.160.000

 

Tổng thu

200.497.000

200.497.000

B

Quyết toán ngân sách nhà nước

 

 

 

Mục 6000  - TM  6001

930.316.231

930.316.231

 

                 - TM  6002

10.461.814

10.461.814

 

Mục 6050  - TM  6051

145.393.652

145.393.652

 

                  - TM  6099

17.928.080

17.928.080

 

Mục 6100  - TM  6101

17.842.501

17.842.501

 

                  - TM  6105

614.000

614.000

 

                  - TM  6106

49.015.500

49.015.500

 

                  - TM  6107

4.688.000

4.688.000

 

                  - TM  6112

257.199.022

257.199.022

 

                  - TM  6113

5.098.000

5.098.000

 

                  - TM  6115

133.060.095

133.060.095

 

Mục 6200 - TM  6249

3.700.000

3.700.000

 

Mục 6250  - TM  6257

3.014.500

3.014.500

 

Mục 6300  - TM  6301               

198.869.681

198.869.681

 

                  - TM  6302

38.765.148

38.765.148

 

                  - TM  6303

27.028.961

27.028.961

 

                  - TM  6304             

15.425.323

15.425.323

 

Mục 6400 - TM  6449            

6.200.000

6.200.000

 

Mục 6500 - TM  6501             

4.877.300

4.877.300

 

Mục 6550 - TM  6551              

5.908.000

5.908.000

 

                 - TM   6552

20.867.000

20.867.000

 

                 - TM  6553

9.200.000

9.200.000

 

                 - TM  6599

4.569.800

4.569.800

 

Mục 6600 - TM  6601               

845.400

845.400

 

                 - TM  6016

1.032.000

1.032.000

 

                - TM  6017

5.071.600

5.071.600

 

                 - TM  6018

6.780.000

6.780.000

 

                 - TM   6649              

2.239.000

2.239.000

 

Mục 6650 - TM   6652              

300.000

300.000

 

                 - TM  6658

8.250.000

8.250.000

 

                  - TM  6699

1.292.000

1.292.000

 

Mục 6700 - TM  6701

1.972.000

1.972.000

 

                  - TM  6702

570.000

570.000

 

                  - TM  6703

120.000

120.000

 

                  - TM  6704

9.380.000

9.380.000

 

Mục 6900 - TM  6949

7.632.000

7.632.000

 

Mục 7000  - TM 7001

1.946.000

1.946.000

 

                  - TM  7002

690.000

690.000

 

                  - TM 7003

3.404.800

3.404.800

 

                  - TM 7004

300.000

300.000

 

                  - TM 7006

5.446.200

5.446.200

 

                  - TM 7049

129.093.400

129.093.400

 

Mục 7750  - TM 7752

5.702.000

5.702.000

 

                 - TM   7758

4.138.900

4.138.900

 

                  - TM  7761

2.296.000

2.296.000

 

                  - TM  7799

23.152.500

23.152.500

 

Mục 9050 - TM 9054

10.000.000

10.000.000

 

                  - TM  9062

94.840.000

94.840.000

 

Kinh phí ghi thu, ghi chi học phí

 

 

55.837.000

55.837.000

C

Quyết toán chi nguồn khác

74.715.000

74.715.000

                                                                                                                                                                                                              Ngày 21  tháng 01  năm 2013

                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                (Đã kí)

 

                                                                                       Võ Thị Loan

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phó hiệu trưởng
Lê Chí Dũng
Lê Chí Dũng
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882977 * Email: thdaiphong@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com