GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 77
Số lượt truy cập: 12871443
QUẢNG CÁO

QUY CHẾ, NỘI QUY, VĂN BẢN

Ngày ban hành

Tên văn bản

       19/8/2019

 Nội qui học sinh

       19/8/2019

 Qui định trực tuần

       21/8/2019

 Qui chế tổ chức và hoạt động

       09/9/2019

 Qui chế thi đua

       09/9/2019

 Qui chế dân chủ

      19/9/2019

 Quyết định , kế hoạch KTNB trường học

      21/9/2019

 Lịch trình chỉ đạo năm học

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng chống tham nhũng

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

      21/9/2019

 Kế hoạch BD đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp

      21/9/2019

 Kế hoạch BD giáo viên

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng chống ma túy

      22/9/2019

 Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm

      04/2/2020

 QĐ thành lập ban phòng chống Corona


Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày 04/02/2020

K HOCH CHỈ ĐAO PHONG DICH CORONA

Ngày 04/02/2020

PHÂN CÔNG NHIM V BCĐ

 KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1 năm 2020

Tháng 02

Thang 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

Từ 19/8/2019 – 24/8/2019

Tuần 2

Từ 26/8/2019 – 31/8/2019

Tuần 3

Từ 02/9/2019 – 07/9/2019

Tuần 4

Từ 09/9/2019 – 14/9/2019

Tuần 5

Từ 16/9/2019 – 21/9/2019

Tuần 6

Từ 23/9/2019 – 28/9/2019

Tuần 7

Từ 30/9/2019 – 05/10/2019

Tuần 8

Từ 07/10/2019 – 12/10/2019

Tuần 9

Từ 14/10/2019 – 19/10/2019

Tuần 10

Từ 21/10/2019 – 26/10/2019

Tuần 11

Từ 28/10/2019 – 02/11/2019

Tuần 12

Từ 04/11/2019 – 09/11/2019

Tuần 13

Từ 11/11/2019 – 16/11/2019

Tuần 14

Từ 18/11/2019 – 23/11/2019

Tuần 15

Từ 25/11/2019 – 30/11/2019

Tuần 16

Từ 02/12/2019 – 07/12/2019

Tuần 17

Từ 09/12/2019 – 14/12/2019

Tuần 18

Từ 16/12/2019 – 21/12/2019

Tuần 19

Từ 23/12/2019 – 28/12/2019

Tuần 20

Từ 30/12/2019 – 04/01/2020

Tuần 21

Từ 06/01/2020 – 11/01/2020

Tuần 22

Từ 13/01/2020 – 18/01/2020

Tuần 23

Từ 20/01/2020 – 25/01/2020

Tuần 24

Từ 27/01/2020 – 01/02/2020

Tuần 25

Từ 03/02/2020 – 08/02/2020

Tuần 26

Từ 10/02/2020 – 15/02/2020

Tuần 27

Từ 17/02/2020 – 22/02/2020

Tuần 28

Từ 24/02/2020 – 29/02/2020

Tuần 29

Từ 02/3/2020 – 07/03/2020

Tuần 30

Từ 09/3/2020 – 14/03/2020

Tuần 31

Từ 16/3/2020 – 21/03/2020

Tuần 32

Từ 23/3/2020 – 28/03/2020

Tuần 33

Từ 30/3/2020 – 04/4/2020

Tuần 34

Từ 06/4/2020 – 12/4/2020

Tuần 35

Từ 13/4/2020 – 18/4/2020

Tuần 36

Từ 20/4/2020 – 25/4/2020

Tuần 37

Từ 27/4/2020 – 02/5/2020

Tuần 38

Từ 04/5/2020 – 09/5/2020

Tuần 39

Từ 11/5/2020 – 16/5/2020

Tuần 40

Từ 18/5/2020 – 23/5/2020

Tuần 41

Từ 25/5/2020 – 30/5/2020

Tuần 42

Từ 01/6/2020 – 06/6/2020

Tuần 43

Từ 8/6 đến 14/6/2020

Tuần 44

Từ 15/6 đến 21/6/2020

Tuần 45

Từ 22/6 đến 12/7/2020

Tuần 46

Từ 29/6 đến 5/7/2020

Tuần 47

Từ 6/7 đến 12/7/2020

Tuần 48

Từ 13/7 đến 19/7/2020

Tuần 49

Từ 20/7 đến 26/7/2020

Tuần 50

Từ 27/7 đến 2/8/2020

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phó hiệu trưởng
Lê Chí Dũng
Lê Chí Dũng
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882977 * Email: thdaiphong@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com