THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 13443249
QUẢNG CÁO

QUY CHẾ, NỘI QUY, VĂN BẢN

Ngày ban hành

Tên văn bản

       19/8/2019

 Nội qui học sinh

       19/8/2019

 Qui định trực tuần

       21/8/2019

 Qui chế tổ chức và hoạt động

       09/9/2019

 Qui chế thi đua

       09/9/2019

 Qui chế dân chủ

      19/9/2019

 Quyết định , kế hoạch KTNB trường học

      21/9/2019

 Lịch trình chỉ đạo năm học

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng chống tham nhũng

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

      21/9/2019

 Kế hoạch BD đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp

      21/9/2019

 Kế hoạch BD giáo viên

      21/9/2019

 Kế hoạch phòng chống ma túy

      22/9/2019

 Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm

      04/2/2020

 QĐ thành lập ban phòng chống Corona


Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày 04/02/2020

K HOCH CHỈ ĐAO PHONG DICH CORONA

Ngày 04/02/2020

PHÂN CÔNG NHIM V BCĐ

 KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1 năm 2020

Tháng 02

Thang 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

Từ 19/8/2019 – 24/8/2019

Tuần 2

Từ 26/8/2019 – 31/8/2019

Tuần 3

Từ 02/9/2019 – 07/9/2019

Tuần 4

Từ 09/9/2019 – 14/9/2019

Tuần 5

Từ 16/9/2019 – 21/9/2019

Tuần 6

Từ 23/9/2019 – 28/9/2019

Tuần 7

Từ 30/9/2019 – 05/10/2019

Tuần 8

Từ 07/10/2019 – 12/10/2019

Tuần 9

Từ 14/10/2019 – 19/10/2019

Tuần 10

Từ 21/10/2019 – 26/10/2019

Tuần 11

Từ 28/10/2019 – 02/11/2019

Tuần 12

Từ 04/11/2019 – 09/11/2019

Tuần 13

Từ 11/11/2019 – 16/11/2019

Tuần 14

Từ 18/11/2019 – 23/11/2019

Tuần 15

Từ 25/11/2019 – 30/11/2019

Tuần 16

Từ 02/12/2019 – 07/12/2019

Tuần 17

Từ 09/12/2019 – 14/12/2019

Tuần 18

Từ 16/12/2019 – 21/12/2019

Tuần 19

Từ 23/12/2019 – 28/12/2019

Tuần 20

Từ 30/12/2019 – 04/01/2020

Tuần 21

Từ 06/01/2020 – 11/01/2020

Tuần 22

Từ 13/01/2020 – 18/01/2020

Tuần 23

Từ 20/01/2020 – 25/01/2020

Tuần 24

Từ 27/01/2020 – 01/02/2020

Tuần 25

Từ 03/02/2020 – 08/02/2020

Tuần 26

Từ 10/02/2020 – 15/02/2020

Tuần 27

Từ 17/02/2020 – 22/02/2020

Tuần 28

Từ 24/02/2020 – 29/02/2020

Tuần 29

Từ 02/3/2020 – 07/03/2020

Tuần 30

Từ 09/3/2020 – 14/03/2020

Tuần 31

Từ 16/3/2020 – 21/03/2020

Tuần 32

Từ 23/3/2020 – 28/03/2020

Tuần 33

Từ 30/3/2020 – 04/4/2020

Tuần 34

Từ 06/4/2020 – 12/4/2020

Tuần 35

Từ 13/4/2020 – 18/4/2020

Tuần 36

Từ 20/4/2020 – 25/4/2020

Tuần 37

Từ 27/4/2020 – 02/5/2020

Tuần 38

Từ 04/5/2020 – 09/5/2020

Tuần 39

Từ 11/5/2020 – 16/5/2020

Tuần 40

Từ 18/5/2020 – 23/5/2020

Tuần 41

Từ 25/5/2020 – 30/5/2020

Tuần 42

Từ 01/6/2020 – 06/6/2020

Tuần 43

Từ 8/6 đến 14/6/2020

Tuần 44

Từ 15/6 đến 21/6/2020

Tuần 45

Từ 22/6 đến 12/7/2020

Tuần 46

Từ 29/6 đến 5/7/2020

Tuần 47

Từ 6/7 đến 12/7/2020

Tuần 48

Từ 13/7 đến 19/7/2020

Tuần 49

Từ 20/7 đến 26/7/2020

Tuần 50

Từ 27/7 đến 2/8/2020

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Ngọc Hải - P.HT
Lê Ngọc Hải - P.HT
Lê Chí Dũng
Lê Chí Dũng
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882977 * Email: thdaiphong@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com