THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 72
Số lượt truy cập: 4318229
QUANG CÁO
Tên tài liệu Download
CV_61_YS_CV_trien_khai_cuoc_thi_Giao_thong_hoc_duong
CV_53_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_chuyen_mon_cap_THCS
QD_thanh_lap_kiem_tra_cong_tac_doi_v_GM_hop_doan_kiem_tra
CV_33_HD_to_chuc_HKPD_cap_cum_nam_hoc_2018_-_2019
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_8_nam_hoc_2018-2019
CV_32_HD_on_tap_chuan_bi_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
QD_26_thanh_lap_hoi_dong_cham_bai_kiem_tra_kop_9_HKI (1)
QD_ban_hanh_chuan_muc_danh_gia_thi_dua_cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_09_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_bao_luc_tre_em
CV_12_phat_dong_mua_tam_tre_nhan_dao
CV_10_tang_cuong_cong_tac_bao_dam_TTATGT_trong_dip_le_tet
CV_12_phat_dong_mua_tam_tre_nhan_dao
KH_35_kiem_tra_chuyen_decong_tac_doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_02_Huong_dan_thuc_hien_cong_tac_tu_van_tam_ly_HSPT
TB_1246_ket_qua_danh_gia_xep_loai_chuan_Hieu_truong_nam_hc_2017-2018 (1)
NQ_40_quy_dinh_mot_so_loai_phi_le_phi_tren_dia_ban_tinh
CV_1238_tang_cuong_cong_tac_ve_sinh_moi_truong
QD_1224_khen_thuong_hoc_sinh_dat_giai_tai_hoi_thi_OTE_cap_huyen
QD_1207_khen_thuong_cac_DA_dat_giai_tai_hoi_thi_KHKT_cap_huyen
CT_26_cua_BTVHU_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_ANTT_bao_ve_tet_nguyen_dan_2019
CV_2828_tang_cuong_cong_tac_PCCC_trong_dip_tet_nguyen_dan_va_cac_le_hoi_2019
QD_1207_khen_thuong_cac_DA_dat_giai_tai_hoi_thi_KHKT_cap_huyen
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9
QD_1125_ban_hanh_tai_lieu_tieng_anh_co_ban
CV_1047_HD_nhiem_vu_cua_cac_HDCM_cap_THCS_nam_hoc_2018_-_2019
CV_1047_HD_nhiem_vu_cua_cac_HDCM_cap_THCS_nam_hoc_2018_-_2019
QD_870_thanh_lap_hoi_dong_chyen_mon_cap_THCS
CV_855_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_giao_vien_cap_THCS_2018_-_2019
CV_854_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_CBQL_cap_THCS_2018_-_2019HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Chí Dũng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS MỸ THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882977 * Email: thcsmythuy@lethuy.edu.vn