GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 25
Số lượt truy cập: 12684394
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_690_HD_cong_tac_BDTX_GV_năm_học_2019-2020
CV_689_HD_cong_tac_BDTX_CBQL_năm_học_2019-2020
CV_686_huong_dan_mot_so_cong_viec_dau_nam_hoc_cap_THCS
CV_quy_hoach_nguon_CBQL
CV_418_huong_dan_to_chuc_thi_thu_cac_mon_tuyen_sinh_THPT
CV_417_dang_ky_BD_NLNN_tieng_ANH_dot_6 (1)
CV_419_KH_tham_dinh_ket_qua_thuc_hien_PT_HSTTHSTC_va_XD_THAT
CV_384_YSKH_114_phoi_hop_to_chuc_ctr_Hoc_ky_trong_quan_doi
CV_343_huong_dan_trien_khai_chuong_trinh_GDPT_moi
Tai_lieu_tap_huan_Chuong_trinh_GDPT_moi_ngay_23-T4-2019
CV_329_tuyen_truyen_hoi_thi_Olympic_toan_quoc_cac_mon_khoa_hoc_Mac_Lenin_va_TT_HCM
CV_317_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong_linh_vuc_giao_duc
CV_302_HD_ke_hoach_kiem_tra_HKII_nam_hoc_2018-2019
CV_287_TB_ket_qua_kiem_tra_HSG_lop_6-7_va_KH_tiep_noi
CV_272_lich_hoat_dong_thang_4.2019
CV_271_danh_gia_cong_tac_thang_3_KH_thang_4.2019
DS_du_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_7
DS_du_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6
Noi_quy_va_lich_kiem_tra_HSG_lop_6-7
CV_234_TB_ket_qua_kiem_tra_HSG_lop_8_va_KH_tiep_noi
CV_217_KH_to_chuc_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6-7
CV_144_xay_dung_tai_lieu_on_thi_TS_vao_lop_10_THPT_mon_TA
CV_187danh_gia_tap_huan_va_trien_khai_mot_so_hoat_đong_chuyen_mon_cap_THCS
CV_186_xay_dung_va_khai_thac_ngan_hang_de_thi_cap_THCS
CV_154_KH_to_chuc_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_8
CV_61_YS_CV_trien_khai_cuoc_thi_Giao_thong_hoc_duong
CV_53_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_chuyen_mon_cap_THCS
QD_thanh_lap_kiem_tra_cong_tac_doi_v_GM_hop_doan_kiem_tra
CV_33_HD_to_chuc_HKPD_cap_cum_nam_hoc_2018_-_2019[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Chí Dũng
Lê Chí Dũng
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882977 * Email: thdaiphong@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com